DYREKCJA

DYREKCJA

JEROEN SCHIPPER

Prezes Zarządu

JEROEN SCHIPPER

Prezes Zarządu

MICHAŁ ŻOŁUBAK

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

JAROSŁAW JANKOWSKI

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

JOANNA JASKÓLSKA

Dyrektor Realizacji Projektów

JOANNA JASKÓLSKA

Dyrektor Realizacji Projektów