KONSTRUKCJA STALOWA DACHU HALI WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNO – BIUROWYM W GORZOWIE (15006)

GORZÓW (15006)

Konstrukcja stalowa dachu hali wraz z budynkiem socjalno – biurowym o wymiarach: 145m x 90m Konstrukcję dachu stanowią dźwigary kratowe o rozpiętości 24,0m. 

Nazwa projektu : Konstrukcja stalowa dach hali wraz z budynkiem socjalno – biurowym w Gorzowie  (15006).

Wymiary : 246 m x 161 m.

Termin realizacji : 04/20015.

Waga : 267 ton.