Zarząd

ZARZĄD

MICHAŁ ŻOŁUBAK

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Komercyjnych

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Współwłaściciel

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Współwłaściciel

JAROSŁAW JANKOWSKI

Członek Zarządu
Dyrektor Produkcji
Współwłaściciel

JOANNA JASKÓLSKA

Członek Zarządu
Dyrektor Realizacji Projektów
Współwłaściciel

JOANNA JASKÓLSKA

Członek Zarządu
Dyrektor Realizacji Projektów
Współwłaściciel