RODO

RODO

Uprzejmie informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest Smulders Polska z siedzibą
w Chocianowie.
W zakresie danych osobowych można się skontaktować pocztą tradycyjną kierowaną na adres administratora, pocztą elektroniczną na adres:
info@smulders-polska.pl lub telefonicznie: 798 250 099.
Ponadto, informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu wszystkich rekrutacji prowadzonych przez administratora i wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 5 lat od zakończenia procesu rekrutacji.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.