KONSTRUKCJA OFFSHORE (17037-40)

KONSTRUKCJA OFFSHORE (17037-40)

17037 – Boat Landing

17038 – Resting Platform

17039 – Upper external ladder

17040 – Airtight platform

Nazwa projektu : Konstrukcja Offshore (17037-40).

Wymiary : 

Termin realizacji : 2017/2018.

Waga :