HALA W BYDGOSZCZY (22001)

HALA W BYDGOSZCZY (22001)

Projektowany obiekt jest realizowany w postaci wielonawowej, jednokondygnacyjnej (w części dwukondygnacyjnej – z antresolą) hali. Maksymalne wymiary osiowe całego obiektu wynoszą 216,0×480,0m. Stalową konstrukcję dachu stanowią 24,30 i 36m płatwie kratownicowe oparte na podciągach o rozpiętości 12m. Inwestycja obejmuje także wiele elementów drugorzędnych, takich jak wiaty, ryglówka, czy podkonstrukcje.

Nazwa projektu : Hala w Bydgoszczy (22001).

Powierzchnia : 103 680 m2.

Termin realizacji : 3/2022.

Lokalizacja : Bydgoszcz.

Waga : 2560 ton.