SŁUPY KOLEJKI LINOWEJ CYNKOWANE OGNIOWO (11005)

SŁUPY KOLEJKI LINOWEJ CYNKOWANE OGNIOWO (11005)

Projektowanie, produkcja i montaż hali magazynowej. Głównie
kratownice, łącznie 224 sztuk o rozpiętości 25,2 m. W projekcie budynku została
uwzględniona ewentualna dalsza rozbudowa obiektu.

Nazwa projektu : Słupy kolejki linowej (11005).

Wymiary : 

Termin realizacji : 7/2011.

Waga : 173 ton.